राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि फोटो खिचाउन बिर्तामोड नगरपालिकाको सूचना !राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि फोटो खिचाउन बिर्तामोड नगरपालिकाको सूचना !