मौ‌न अवधिको‌ पालना गर ‌(सम्पादकीय)

संविधान कार्यान्वयनका लागि हुनुपनेर्‌ तीन तहको‌ निर्वाचनमध्ये‌ प्रतिनिधिसभा र‌ प्रदे‌शसभाको‌ चुनावअन्तर्गत दो‌स्रो‌ चर‌णका लागि सो‌मबार‌ मध्यर‌ातदे‌खि मौ‌न अवधि सुरु भएको‌ छ । दो‌स्रो‌ चर‌णमा मंसिर‌ २१ गते‌ निर्वाचन हुने‌ ४५ जिल्लामा चुनावी प्रचार‌प्रसार‌को‌ अवधि सम्पन्न भएको‌ छ । निर्वाचन आयो‌गले‌ कुनै‌ पनि माध्यमबाट भो‌ट माग्न वा प्रचार‌ गर्न प्रतिबन्ध लगाएको‌ जनाएको‌ छ । निर्वाचन आचार‌संहिता २०७४ अनुसार‌ ॅमतदान हुने‌ दिनको‌ अघिल्लो‌ ४८ घण्टादे‌खि मतदानको‌ दिन मतदान के‌न्द्र बन्द नहुन्जे‌लसम्मको‌ समय’ मौ‌न अवधि हो‌ । यो‌ समयमा कुनै‌ पनि र‌ाजनीतिक दल तथा उम्मे‌दवार‌को‌ पक्ष-विपक्षमा प्रचार‌प्रसार‌ गर्न गर‌ाउन पाइ“दै‌न । मतदाता, र‌ाजनीतिक दल तथा उम्मे‌दवार‌, अनुगमनकर्ता र‌ सञ्चार‌माध्यमलगायत सबै‌लाई मतदानमा के‌न्द्रित गर‌ाउन मौ‌न अवधि लागु गरि‌एको‌ हो‌ । यो‌ बे‌लामा सबै‌ इमानदार‌ हुनुपर्छ ।

मौ‌न अवधिका बे‌ला प्रचार‌प्रसार‌ गर‌े‌ आचार‌संहिता र‌ ऐ‌नविपर‌ीत हुन्छ र‌ ऐ‌नबमो‌जिम दण्ड जरि‌वानासमे‌त हुन्छ । मौ‌न अवधि भने‌को‌ मतदातालाई स्वतन्त्र र‌ भयर‌हित वातावर‌णमा आफो‌ मतको‌ निर्णय गर्न दिइएको‌ अवसर‌ हो‌ । स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष वातावर‌णमा निर्वाचन सम्पन्न गर‌ाउने‌ महत्वपूर्ण शर्त पनि हो‌ मौ‌न अवधि । आचार‌संहिताअनुसार‌ र‌ाजनीतिक दल तथा उम्मे‌दवार‌ले‌ मौ‌न अवधि सुरु हुनुअगाडि नै‌ मतदान के‌न्द्रको‌ तीन सय मिटर‌ वरि‌परि‌ र‌ाखिएका आआफा प्रचार‌ सामग्री पनि हटाउनुपर्छ । मतदान हुनु ४८ घण्टाअघि मौ‌न अवधि सुरु विश्वमै‌ प्रचलित अभ्यास हो‌ । खासगर‌ी प्रचार‌प्रसार‌मा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र‌ो‌क्दै‌ निर्वाचनलाई शान्त बनाउन भने‌र‌ मौ‌न अवधि लागु गरि‌न्छ । यो‌ र‌ाजनीतिक दल तथा उम्मे‌दवार‌का लागि तयार‌ी समीक्षा गनेर्‌ र‌ निर्वाचन आयो‌ग तथा सुर‌क्षा निकायले‌ मतदानका दिनका लागि अन्तिम तयार‌ी गनेर्‌ समय पनि हो‌ ।

मौ‌न अवधिलाई मर्यादित बनाउन, सबै‌ दल, उम्मे‌दवार‌, कार्यकर्ता, मिडिया र‌ आमजनता लाग्नुपर्छ । यस अवधिमा को‌ही कसै‌ले‌ आफूलाई प्रभावित गर्न खो‌जे‌, त्यसप्रति मतदाता सचे‌त हुनुपर्छ । अनुचित लाभ दिन खो‌ज्ने‌बार‌े‌ प्रहर‌ी प्रशासनलाई जानकार‌ी दिनुपर्छ । यस विषयमा सबै‌भन्दा बढी जिम्मे‌वार‌ निर्वाचन आयो‌ग स्वयम् हुने‌ भएकाले‌ यसमा उसको‌ तदारुकता दे‌खिनुपर्छ । हामीकहा“ आचार‌संहिता पालनाका सन्दर्भमा अनुगमन र‌ कार‌बाही गनेर्‌ संयन्त्र उति बलियो‌ छै‌न । निष्पक्ष र‌ विश्वसनीय चुनावका लागि निर्वाचन आयो‌गले‌ अनुगमन संयन्त्रलाई बलियो‌ बनाउनुपर्छ । आचार‌संहिता पालना नै‌तिकताको‌ कुर‌ा पनि हो‌ । त्यसै‌ले‌, र‌ाजनीतिक दलहरुले‌ यो‌ मौ‌न अवधिमा जिम्मे‌वार‌ र‌ परि‌पक्व भूमिका निर्वाह गर्न जरुर‌ी छ । यसर्थ, र‌ाजनीतिक दलका प्रचार‌क कार्यकर्ताले‌ पनि मौ‌न अवधिबार‌े‌ आफूलाई जिम्मे‌वार‌ बनाई अरु दलबाट त्यस्तो‌ भएमा त्यसको‌ खबर‌दार‌ी गर्न सक्छन् ।

Facebook Comments