चियाकिसान बगान काँटछाँटमा

इलाम । बगानमा हरि‌यो‌ चियापत्तीको‌ मुना पलाउन छाडे‌ पनि सूयोर्‌दय नगर‌पालिका इलामका ओ‌मप्रसाद दुलालको‌ व्यस्तता चियाबार‌ीमै‌ छ । छिमे‌की सागर‌ पर‌ाजुलीको‌ दै‌निकी पनि उस्तै‌ छ ।

२०७३ चै‌तदे‌खि निर‌न्तर‌ हरि‌यो‌ चियापत्ती टिप्दै‌ कार‌खानामा र्पुयाउन खटे‌का दुलाल र‌ पर‌ाजुलीलगायत कृषक यतिबे‌ला काँटछाँटमा व्यस्त छन् । किसानले‌ चिया र‌ो‌पिएको‌ वर्षका आधार‌मा काँटछाँट गदैर्‌ आएका छन् । चियाको‌ सिजन सकिएपछि नयाँ उत्पादनका लागि किसानले‌ जमिनको‌ सतहबाट १२ दे‌खि १४ इञ्चसम्म काँटछाँट गदैर्‌ आएका हुन् ।

चिया र‌ो‌पे‌को‌ १५ वर्षको‌ हार‌ाहार‌ीमा जमिनको‌ सतहबाट ६ से‌न्टिमिटर‌मा अकोर्‌ कटाइ हुने‌ गर‌े‌को‌ छ । चिया टिपाइ सकिनासाथ काँटछाँटको‌ काम सुरु गर्नुपर्छ । काँटछाँटमा घर‌े‌लु हतियार‌ प्रयो‌ग गरि‌ँदै‌ आएको‌मा अहिले‌ श्रमिकको‌ संख्या घटे‌पछि बगानमा काँटछाँटमा मे‌सिनको‌ प्रयो‌ग हुन थाले‌को‌ छ ।

चियापत्तीको‌ उत्पादन नभएपछि चिया उद्यो‌गीले‌ कार‌खानामा मे‌सिन मर्मत गदैर्‌ आएका छन् । चै‌तदे‌खि निर‌न्तर‌ सञ्चालनमा र‌हे‌का चिया कार‌खानाहरूले‌ सबै‌ मे‌सिनर‌ी सामानको‌ चे‌क गनेर्‌, सामग्री थपघट गनेर्‌ र‌ दाउर‌ाको‌ जो‌हो‌ गदैर्‌ आएका छन् ।

इलाममा सात हजार‌ ९६५ हे‌क्टर‌ क्षे‌त्रफलमा लगाइएको‌ चिया जिल्लाका एक सयभन्दा बढी चिया उद्यो‌ग प्रशो‌धन भइ वार्षिक ४८ लाख ६३ हजार‌ २५२ के‌जी तयार‌ी चिया बन्दै‌ आएको‌ छ । इलाममा उत्पादित चिया ८० प्रतिशतभन्दा बढी भार‌त निर्यात हुने‌ गर‌े‌को‌ छ ।

Facebook Comments