र‌ाजवंशी भाषामा “अमर‌ प्रे‌म”

र‌ाजवंशी भाषामा चलचित्र ‘अमर‌ प्रे‌म’ बन्ने‌ भएको‌ छ । झापा लगयात विभिन्न क्षे‌त्रमा र‌हे‌का र‌ाजवंशीहरुको‌ भाषा संस्कृति र‌हनसहन र‌ भे‌षभुषा लगायतका विभिन्न मौ‌लिक कुर‌ाहरुलाई समे‌टे‌र‌ चलचित्र निमार्ण गर्न लागिएको‌ हो‌ ।

चलचित्रको‌ बुधबार‌ शुभ मुर्हूत गरि‌एको‌ छ । यस समुदायका गन्यमान्यको‌ उपस्थितिमा एक कार्यक्रमका बीच झापाको‌ हल्दिबार‌ी गाउँपालिकाको‌ पार‌ाखो‌पीमा चलचित्रको‌ शुभ मुर्हूत गरि‌एको‌ हो‌ ।

चलचित्रमा मौ‌सम भट्टर‌ाईको‌ निदेर्‌शन र‌हे‌को‌ छ । चलचित्रका विधुवी भइसके‌पछि महिलाहरुले‌ अकोर्‌ विवाह गनेर्‌ कि नगनेर्‌ लगायत धर्म पुत्र, पुत्री र‌ाख्ने‌ प्रचलनको‌ कथा र‌हे‌को‌ निदेर्‌शक भट्टर‌ाईले‌ बताए । मो‌ते‌ फिल्मस प्रालिको‌ व्यानर‌मा निर्माण सुरु भएको‌ चलचित्रलाई श्रीप्रसाद र‌ाजवंशीले‌ निर्माण गर‌े‌का हुन् ।

चलचित्रमा सांसद पूर्णसिंह र‌ाजवंशी, भिमर‌ाज र‌ाजवंशीको‌ पनि अभिनय र‌हने‌छ । मुख्य कलाकार‌को‌ रुपमा निर्माता श्रीप्रसाद र‌ाजवंशी स्वयम् दे‌खिने‌ भएका छन् । अन्य कलाकार‌हरुमा शे‌र‌ आलम खान, प्रतिमा र‌ाजवंशी, सुस्मिता श्रे‌ष्ठ, भर‌त र‌ाजवंशी, तार‌ा र‌ाजवंशी, छत्रसिंह र‌ाजवंशी, शिवनाथ र‌ाजवंशी, र‌विन गिर‌ी, प्रमे‌श्वर‌ र‌ाजवंशी लगायतका कलाकार‌हरु समे‌टिएका छन् ।

चार‌ वटा गीत समावे‌श गरि‌एको‌ यस चलचित्रमा विलल ढुङ्गे‌ल सहायक निदेर्‌शकको‌ रुपमा र‌हे‌का छन् । यसै‌गर‌ी मे‌कअप आर्टिस्टमा अशो‌क मण्डल र‌ प्रो‌डक्सन मे‌ने‌जर‌को‌ रुपमा छत्रसिंह र‌ाजवंशी र‌हे‌का छन् ।

र‌ाजवंशी समुदाय बसो‌बास गर‌े‌का झापाकै‌ विभिन्न क्षे‌त्रमा छायाङ्कन गरि‌ने‌ यस चलचित्रलाई सन्दे‌श मो‌ते‌ र‌ सौ‌र‌व पो‌ख्रे‌लले‌ खिच्ने‌ छन् । चलचित्रको‌ सम्पूर्ण काम दुई महिनाभित्र सके‌र‌ प्रदर्शनको‌ तयार‌ीमा लाग्ने‌ निर्माण युनिटले‌ जनाएको‌ छ ।

Facebook Comments