इलाममा खाने‌पानीका लागि एडिबीको‌ चासो‌

को‌किल ढकाल

इलाम, माघ  । वषांैर्‌दे‌खि खाने‌पानीको‌ अभावमा पिर‌ो‌लिएको‌ इलाम नगर‌पालिकामा साना सहर‌ी खाने‌पानी तथा सर‌सफाई आयो‌जना सञ्चालनका लागि मुख्य लगानीकर्ता एसियाली विकास बै‌ंक (एडिबी) ले‌ सम्झौ‌ता गर्न चासो‌ दिएको‌ छ ।

यसका लागि आयो‌जनाको‌ पर‌ामर्शदाता टे‌क आइकन जे‌भीले‌ गत असो‌जमा विस्तृत सभेर्‌ गर‌े‌को‌ छ । विस्तृत सभेर्‌मा आयो‌जनाको‌ कुल ८५ कर‌ो‌ड ४३ लाख ९ हजार‌ ५२३ रूपै‌याँ लागत स्टमे‌ट गरि‌एको‌ छ । जसमा ४ कर‌ो‌ड २७ लाख १५ हजार‌ ४७८ रुपै‌याँ उपभो‌क्ताले‌ जम्मा गर्नुपनेर्‌ छ । ने‌पाल सर‌कार‌ले‌ कुल लागतको‌ ७० प्रतिशत अर्थात ५९ कर‌ो‌ड ८० लाख १६ हजार‌ ६६६ र‌ नगर‌ विकास को‌षको‌ २१ कर‌ो‌ड ३५ लाख ७७ हजार‌ ३८० रूपै‌याँ खर्च हुने‌छ । नगर‌ विकास को‌षले‌ २५ वर्षमा चुक्ता गनेर्‌गर‌ी ऋण सहयो‌ग नगर‌पालिकालाई गनेर्‌छ ।

तर‌, इलाम नगर‌पालिका र‌ खाने‌पानी तथा सर‌सफाई उपभो‌क्ता समितिले‌ भने‌ अबको‌ करि‌ब एक महिनामा उपभो‌क्ताले‌ जम्मा गर्नुपनेर्‌ र‌कम ४ कर‌ो‌ड २७ लाख १५ हजार‌ ४७८ रूपै‌याँसहित निर्विवादित पानीको‌ स्रो‌त, पाइप बिच्छ्याउने‌ जग्गा तथा पानीको‌ रि‌र्जभ ट्याड्ढी बनाउने‌ जग्ग्ााको‌ व्यवस्थापन गर्नुपनेर्‌ छ । समिति गठन हुँदादे‌खि नै‌ तदर्थ समिति र‌हे‌काले‌ उपभो‌क्ता समितिले‌ नयाँ समिति पनि गठन गर्नुपनेर्‌ छ ।

‘अब आयो‌जना सञ्चालन गनेर्‌ नगनेर्‌ भन्ने‌ मुख्य जिम्मे‌वार‌ी उपभो‌क्ता र‌ उपभो‌क्ता समितिकै‌ हातमा छ’, नगर‌ विकास को‌षका सुवासर‌ाज पन्तले‌ भने‌, ‘अब फे‌ब्रुअर‌ी २८ मा एडिबीले‌ बो‌लाएको‌ छ । यहाँ नगर‌पालिका र‌ उपभो‌क्ता समितिले‌ गर्नुपनेर्‌ काम सबै‌ पूर‌ा गर‌े‌र‌ एडिबीमा जानुछ ।’ तर‌, आयो‌जनाका लागि उपभो‌क्ताले‌ जम्मा गनेर्‌ र‌कम नै‌ बढी भएकाले‌ समस्या पनेर्‌ दे‌खिएको‌ छ । उपभो‌क्ता घर‌धुर‌ी २८ सय ८६ र‌हे‌को‌ छ । प्रतिघर‌ २० हजार‌का दर‌ले‌ र‌कम संकलन गर्दा मात्र उपभो‌क्ताले‌ आयो‌जनाका लागि ५ प्रतिशत र‌कम पुग्न सक्छ ।

यदि यो‌ आयो‌जना निर्माण भएमा प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति एक सय लिटर‌ पानी झर्न सक्ने‌ विस्तृत सभेर्‌मा उल्ले‌ख छ । गिताङ, मे‌वा र‌ र‌ाते‌ खो‌लाबाट आपूर्ति गरि‌ने‌ पानीको‌ ६ युटिन खपत (घनमिटर‌) को‌ न्यूनतम शुल्क २४० रूपै‌याँ लाग्ने‌ छ । नगर‌ विकास को‌षले‌ पाँच वर्षसम्म मासिक महसुलबाट ऋण सहयो‌गको‌ र‌कममा असुल गदैर्‌ जाने‌ बताइएको‌ छ । यसअघि पनि साना सहर‌ी खाने‌पानी आयो‌जना सञ्चालन गनेर्‌ विषयमा थुप्रै‌ प्रयास भएका थिए । तर‌, एडिबीको‌ मुख्य कार्यालयमा इलाम नगर‌पालिकामा आउने‌ पानीको‌ मुहानमै‌ विवाद र‌हे‌को‌ भन्दै‌ उजुर‌ी पर‌े‌पछि आयो‌जना बीचमै‌ अड्किएको‌ थियो‌ । ‘अब चाहिँ आयो‌जना आउँछ, कुनै‌ बाधा व्यवधान छै‌न र‌ यदि सानातिना विवाद आएमा उपभो‌क्ता समिति आपै‌mँले‌ आन्तरि‌क रूपमा विवाद मिलाउनु ठिक हुन्छ’, नगर‌ विकास को‌षका पन्तले‌ भने‌, ‘यदि यो‌ आयो‌जना अहिले‌ सञ्चालन ल्याउन सकिएन भने‌ इलाम नगर‌पालिका दशकौ‌ँ पछाडि धके‌लिने‌ निश्चित छ ।’

विसं १९७३ मा निर्माण भएको‌ आयो‌जनालाई मर्मत सम्भार‌ गर्दर्ै‌ अहिले‌सम्म सञ्चालन गरि‌एको‌ अवस्थामा अब यो‌ आयो‌जना सञ्चालन गर्न उपभो‌क्ता समिति तत्पर‌ र‌हे‌को‌ समितिका अध्यक्ष के‌दार‌ थापाले‌ बताए । ‘हामीले‌ तदर्थ समिति भए पनि काम धे‌र‌ै‌ गे‌र‌का छौ‌ँ’, उनले‌ भने‌, ‘अब यो‌ आयो‌जनालाई ल्याउन समितिले‌ के‌के‌ पहल गर्नुपर्छ त्यसका लागि तयार‌ भएर‌ लागे‌का छौ‌ँ ।’

तर‌, उपभो‌क्ता समितिले‌ आवश्यक कामहरू समयमा गर्न नसके‌काले‌ अब यो‌ आयो‌जनाका लागि र‌कम संकलन गर्न कसर‌ी विश्व्ाास लिने‌ भन्ने‌मा दुविधा र‌हे‌को‌ स्थानीय उपभो‌क्ता दिपे‌न्द्र चापागाईंले‌ धार‌णा र‌ाखे‌ । उपभो‌क्ता समिति काम कुर‌ा टानेर्‌ मनस्थितिमा र‌हे‌को‌ र‌ अपे‌क्षा गर‌े‌अनुसार‌ काम नगर‌े‌को‌ इलाम नगर‌पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महे‌न्द्र खाम्याहाङले‌ बताए ।

Facebook Comments